466. Alkohol w Meksyku

466 dzień wyprawy

Alkoholizm stanowi poważny problem społeczny i zdrowotny w Meksyku, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie. Szacuje się, że ponad 12 milionów Meksykanów zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, co ma negatywny wpływ na ich zdrowie, rodziny i społeczności. Rząd Meksyku podejmuje szereg działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Jeżdżąc po Rosarito nie widać może za dużo pijanych osób. Jednak słyszymy często że to jest realny problem…

Działania te obejmują między innymi kampanie uświadamiające. Mają one na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i promowanie zdrowych nawyków picia.

Wprowadzono graniczenia dostępności alkoholu. Rząd Meksyku reguluje sprzedaż i spożywanie alkoholu. Ograniczenia te obejmują godziny sprzedaży i zakazy sprzedaży alkoholu nieletnim.

7.06.2024

——————————–